Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Alma Mediapartners Oy
PL 327
33101 Tampere
puh. 010 633 8200

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Juha Mäkivaara
Alma Mediapartners Oy
puh. 010 633 8200

3. REKISTERIN NIMI

Vuokraovi.com-palvelussa olevan lainalaskurin asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Alma Mediapartners Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Alma Mediapartners Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
  • Henkilöön liittyvät perustiedot (tarvittavan lainan määrä)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä/tai asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot. Asiakasuhteeksi katsotaan myös esim. lainalaskurin yhteydessä olevan yhteydenottolomakkeen täyttäminen ilman rekisteröitymistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti Alma Mediapartners Oy:n yhteistyöpankeille, kun asiakas pyytää lainatarjouksen lainalaskurin kautta. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen muutoin Alma Mediapartners Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Alma Mediapartners Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

10. TIETOJEN POISTAMINEN

Tunnistustiedot, yhteystiedot ja henkilöön liittyvät perustiedot muutetaan säännöllisesti muotoon jossa niitä ei voi yksilöivästi yhdistää toisiinsa.
Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

11. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti, allekirjoitettuna ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.