Sammio

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Alma Mediapartners Oy
PL 368
00101 Helsinki
Puh. 010 665 000
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Antti Aittapelto
Postiosoite: PL 327, 33101 Tampere
Sähköposti: asiakaspalvelu@vuokraovi.com

3. Rekisterin nimi

Vuokraovi.com-palvelun käyttäjärekisteri

4. Rekisterin nimi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Alma Mediapartners Oy:n Vuokraovi.com-palveluun rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Alma Mediapartners Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Vuokraovi.com-palvelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi ja ikä
  • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Palveluun tunnistautumiseen liittyvät tiedot
  • Maksullisten palveluiden osalta henkilötunnus käyttäjän tunnistamista varten. Muilta osin henkilötunnus tallennetaan vain rekisteröidyn suostumuksella
  • Henkilön itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja
  • Tietoja rekisteröidyn ammatista, koulutuksesta, siviilisäädystä ja tulotasosta kerätään vain rekisteröidyn suostumuksella

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Vuokraovi.com palvelussa mukana oleville rekisteröidyn itse valitsemille vuokrakohteiden tarjoajille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

9. Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10 Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa Vuokraovi.com -palvelun käyttäminen ja siten kieltää Vuokraovi.com-palveluun liittyvä suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.