Asuntojen vuokrat Helsingissä – katso kartalta alueiden neliövuokrat!

Helsingin asuntokunnista jo noin puolet asuu vuokralla Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Mutta mitä maksaa vuokra-asuminen eri puolilla Helsinkiä? Tarkastellaan nyt, miltä näyttävät asuntojen vuokrat Helsingissä Vuokraovi.com-palvelun tietoihin perustuen.

Vuokraovi.comissa on runsaasti niin yksityisten kuin yritystenkin vuokrattavia asuntoja. Ilmoituksessa on vuokran pyyntihinta, joka on monessa tapauksessa päätyy myös uuteen vuokrasopimukseen.

Otetaan tarkasteluun vapaarahoitteiset ja kalustamattomat kerrostaloasunnot, ja käytetään tilastojen pohjana viimeisen vuoden aikana julkaistuja vuokrattavien asuntojen ilmoituksia. Näistä laskettuna keskimääräiset asuntojen vuokrat Helsingissä ovat: yksiöissä 27,0 euroa, kaksioissa 20,8 euroa ja kolmioissa 19,3 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa. Yksiöiden keskimääräinen neliövuokra on siis selkeästi suurempi kuin sitä isompien asuntojen.

Asuntojen vuokrissa on paljon eroja myös Helsingin eri alueilla. Käydään läpi yksiöiden, kaksioiden ja kolmioiden ilmoitusten keskimääräisiä neliövuokria eri postinumeroalueilla. Luotettavien vertailujen tekemiseksi otetaan mukaan vain ne postinumeroalueet, joissa on ollut vähintään viisi ilmoitusta.

Yksiöiden keskivuokrissa huimat erot eri alueilla Helsingissä

Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat kiivenneet hyvin korkeisiin lukemiin, eikä yli 30 euroa neliötä kohden kuukaudessa ole mikään poikkeus. Puolella uusista vuokrailmoituksista neliövuokra oli yli 27 euroa kuukaudessa, kun tarkastellaan vapaiden markkinoiden kalustamattomien vuokrayksiöiden ilmoituksia koko Helsingin alueella.

Tässä tarkastelussa peräti yhdellätoista eri postinumeroalueella yksiöiden keskimääräinen neliövuokra on vähintään 30 euroa. Kalleimmaksi alueeksi nousee keskustan postinumeroalue 00540 Kalasatama - Sompasaari, jossa yksiöiden keskimääräinen neliövuokra on 32,3 euroa. Tällä vuokratasolla laskettuna 30-neliöisen asunnon vuokra on 969 euroa kuukaudessa. Nuori asuntokanta nostaa keskimääräistä neliövuokraa, vaikka alue ei olekaan ydinkeskustaa.

Edullisimmilla alueilla yksiöiden keskivuokra on jää noin 20 euroon neliöltä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että edullisimmilla alueilla yksiön keskineliövuokrassa on yli kymmenen euron ero kalleimpien alueiden keskineliövuokriin! 30 neliön asunnossa kympin ero neliövuokrissa tekee 300 euroa kuukaudessa, mikä summautuu peräti 3 600 euroon vuodessa.

Edullisimmat alueet sijaitsevat kuitenkin jo selkeästi kauempana ydinkeskustasta. Tässä tilastossa edullisimpia alueita ovat Itä-Pakila, Tapulikaupunki, Siltamäki ja Mellunmäki.

Kaksioiden neliövuokra edullisimmillaan Puistolassa: 13,4 e/m2

Kaksioiden vuokratasoa tarkastellessa kalleimmiksi alueiksi nousevat nuoren asuntokannan alueet Kalasatamasta. Alueella 00580 Kalasatama - Kyläsaari keskimääräinen neliövuokra on 29,7 euroa, ja viereisellä alueella 00540 Kalasatama - Sompasaari se on 28,9 euroa.

Edullisimmalla alueella keskimääräinen neliövuokra on noin puolet kalleimpien alueiden neliövuokrasta, sillä alueen 00760 Puistola - Heikinlaakso kaksioiden neliövuokran mediaani on vain 13,7 euroa.

Helsingin edullisimmat vuokrakolmiot löytyvät läheltä Vantaan rajaa

Kalasatama nousee kalleimpien alueiden listalle myös vuokrakolmioiden suhteen. Kalleimpien joukossa on myös ydinkeskustan alueita kuten 00130 Kaartinkaupunki, jossa kolmioiden keskimääräinen neliövuokra on 27,3 euroa, sekä 00120 Punavuori - Bulevardi, jossa kolmioiden keskimääräinen neliövuokra on 25,0 euroa neliömetriltä.

Asuntojen vuokrat Helsingissä eri alueilla

Alla olevaan taulukkoon on koottu Vuokraovi.comin ilmoitusten pohjalta keskimääräiset neliövuokrat Helsingin eri postinumeroalueilla.

Kuten taulukosta huomaa, yksiön ja kaksion neliövuokran erotus on keskimäärin 6 euroa. Asuntojen vuokrat Helsingissä ovat kohonneet hyvin korkealle erityisesti juuri yksiöiden kohdalla. Esimerkiksi Taka-Töölön postinumeroalueella 00250 yksiön ja kaksion keskimääräisissä vuokrissa on 7,3 euron ero.

Löydät lisää vuokra-asumisen tilastoihin liittyviä juttuja täältä

Löydät Helsingin vuokra-asunnot täältä.

PS. Jos olet asunnon omistaja ja mietit asunnollesi sopivaa vuokratasoa, kokeile Vuokraovi.comin vuokralaskuria!